torsdag 23. juli 2009

Hva har du rett på av stønader når du blir alene med barn

.

Jeg ble alenepappa for en tid tilbake. Jeg oppdaget etter litt undersøkelse at det faktisk var en del ting man hadde krav på fra NAV som alenepappa/mamma. På NAV kontoret varierte det veldig hva slags informasjon jeg fikk. Så jeg tenkte å skrive ned listen min over de stønadene man faktisk får når man er alene med barn.

Engangsstønad

Det første kan man søke er engangsstønad. Dette kan du få inntil 2 måneder før barnet blir født. Engangsstønad er en hjelp til foreldre og som skal kjøpe inn ting til barnet ditt. Engangstønad er noe du kan søke i stedet for foreldrepenger. Har du grunnlag for foreldrepenger (jobbet 6 av de siste 10 månedene før foreldrepermisjonen) så tjener de fleste best på det, men har man ikke det grunnlaget kan man få 35.000 kr. Det har ingenting å gjøre med om man er alene eller ett par. Det tilbys til vordene foreldre, enten de er en eller to.

Overgangsstønad

Full overgangsstønad utgjør kr.129.972,- pr år (kr.10.831,- brutto pr. måned) pr 01.05.08. Har du bruttoinntekt på mer enn kr.2927,- pr måned skal stønaden reduseres. Ps: denne stønaden har nå økt noe. Overgangsstønaden er skattepliktig.

Barnetilsyn
Er du i arbeid eller utdanning utenfor hjemmet, eller registrert som reell arbeidssøker og må overlate tilsynet med barnet/barna til andre, kan stønaden til barnetilsyn tilstås med opptil 64% av de faktiske utgifter.

Utdanningsstønad
Dersom du oppfyller kravene for å få overgangstønad kan du også få utdanningsstønad. Du kan da få deket skolepenger (opp til et vist beløp), skolebøker, reiseutgifter, flytteutgifter og boutgifter dersom du må pendle/flytte etc. Dersom du har utdanning fra før av får man vanligvis ikke dette.

Utvidet Barnetrygd
Du kan ha rett til utvidet barnetrygd dersom du ikke lever i ekteskapslignende forhold i en felles husholdning. Dersom barnet/barna har delt bosted kan du ta kontakt med NAV for nærmere informasjon.
Var du samboer ved samlivsbruddet må det foreligge en meklingsattest dersom dere har felles barn under 16 år.

Småbarnstillegg
Dersom du har full overgangsstønad får du også et småbarnstillegg på 660 kr i mnd. Det utbetales sammen med barnetrygden og må ikke søkes om særskilt. Det kommer automatisk om man har utvidet barnetrygd og full overgangsstønad.

Kontantstøtte
Dersom man har barn under 3 år men over 1 år som man ikke har i barnehage får man 3300 kr i mnd i kontantstøtte. Har man redusert plass får man redusert kontantstøtte. Dette gjelder alle, ikke bare aleneforsørgere, men tar det med likevel. Dette kan søkes om hos NAV. Første utbetaling er måneden etter at barnet har fylt 1 år.

Forsørgingstillegg/Barnetillegg
Har du full overgangstønad, uføretrygd, arbeidsledighets trygd osv kan du søke om dette. Jeg er litt usikker på alle de forskjellige stønadene, og hvilke som gjelder. Du kan høre med NAV om dette. Søknaden har ikke et eget skjema, men føres opp som et tillegg i selve søknaden på f.eks. uføretrygd, overgangsstønad.

Bostøtte
Og når du bor alene med barn kan du søke kommunen om bostøtte, selv om du leier eller eier.
Søkes om hos husbanken/boligkontoret i kommunen din (ofte sammenslått med sosialkontoret). Det er ikke hos NAV. Du må ha en inntekt under ca 220-240.000 i året for å få støtte. De nye reglene for bostøtte har nå trådt i kraft, og man kan søke hver mnd (men har man først fått innvilget dette trenger man ikke sende ny søknad hver mnd). Fristen for å søke er den 14. i mnd., Og utbetales den 10.

Bostøtten har en øvre grense for hva som taes med i beregningen. Den varierer litt fra sted til sted. I Oslo er den på ca 7200 kr, og i Skedsmo 6416 kr, om du f.eks. har barn.
Klikk her for å komme til bostøtte kalkulatoren.

Student?
Hvis man ser bort ifra NAV, så kan man jo også få forsørgerstipend og grunnstipend fra Lånekassen om man går på skole og har barn.
Man kan motta full støtte fra Lånekassen. Overgangsstønaden reduseres ikke av den grunn, MEN, vær klar over at du etter omgjøringen vil sitte igjen med et stort lån.

Barnebidrag
Den som er alene med omsorgen for barn har rett til barnebidrag fra den andre av foreldrene som ikke bor sammen med barnet. Bidrag kan enten avtales mellom partene, eller man kan be NAV fastsette bidraget. Husker ikke helt hvor mye dette kostet. Men prisen for at NAV skal fastsette bidraget er på litt under 1000 lappen pr forelder.

Bidragsforskudd
Du har anledning til å søke bidragsforskudd. Dette søkes også på blanketten NAV 54-00.05 og NAV 54-00.15. (skjema finnes på nav.no)
Se for øvrig egen orientering om retten til forskudd.

Betalingsformidling
Ønsker du at utbetalingen av bidraget skal foregå via trygdeetatens innkrevingssentral så må du krysse av under punkt 4.9 på blanket IA54-00.15. Blir du tilstått bidragsforskuddet må bidraget betales via innkrevingssentralen.

Ps: Husk å sende med all nødvendig dokumentasjon. Og husk å flytte deg over i skatteklasse 2. Som aleneforsørger har man krav på å betale mindre skatt. Har du overgangsstønad kan man søke om å slippe og betale skatt, (frikort) pga. lav skatteevne. Dette innvilges alltid til aleneforsørgere som lever av kun overgangsstønad.

Legat
Her kan man sikre seg litt ekstra penger klikk på denne linken.

Her er noen linker til resurser for alene foreldre
Sjekk også: www.aleneforeldreforeningen.no
www.alenemedbarn.no
www.f2f.no (foreningen 2 foreldre)
NybaktMamma (Aleneforeldre)
Snart alenemor - debatten


Ps: Summene i de ulike stønadene kan ha endret seg. Derfor har jeg skrevet sånn ca. hvor mye man kan få. Men hør med NAV for å få oppdatert hvor mye de ulike stønadene er på i dag. Jeg vil etter hvert prøve å få oppdatert dette til litt nyere dato.


1 kommentar:

Anonym sa...

Tusen takk for det!! Hlet fantastisk!! :)